Privacybeleid

Zo beschermen wij uw gegevens en respecteren wij uw privacy. We leggen grote nadruk op het beschermen van uw privacy en doen er alles aan om de robuuste bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen tijdens uw gebruik van onze website en mobiele applicatie. Dit privacybeleid beschrijft de praktijken voor het verzamelen, gebruiken, delen en opslaan van gegevens op de website geldlenen365.nl en de mobiele applicatie Persoonlijke Lening. Wij raden u ten zeerste aan dit beleid zorgvuldig door te nemen, zodat u het begrijpt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • IP-adres;
  • Internetbrowser en apparaat type.

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en dit reglement op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Persoonsgegevens worden alleen voor de in dit reglement bedoelde doeleinden verzameld en worden niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Website geldlenen365.nl en mobiele applicatie Persoonlijke Lening bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Website geldlenen365.nl en mobiele applicatie Persoonlijke lening neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@geldlenen365.nl